Thursday, January 29, 2009

FW: <超級無敵海景佛跳牆>

Relgitsjg 個Xanga, 係一個我長期CD Rom 但唔曉答咀o既博.但尋晚讀完呢篇文,我真係忍唔住留言問可唔可以轉載.

<超級無敵海景佛跳牆>原文

話說有位兄長, 下班回到家中. 老頭神色慌張, 叫佢埋一角傾密計.
"今日你細佬學校打黎."
"? 做乜?"
"老師話佢出貓"
"嘩!"

其實兄長並唔係奇怪老弟出貓, 只係奇怪點解出貓會俾人捉到. 屌! 有邊個讀書無出過貓? 考試個陣都試過同隔幾行個同學傾計.但唔通同老弟講 "你出貓無所謂, 但唔好俾人捉到"? 一定發生倫常慘案, "灌輸錯誤學習態度, 鼓勵親弟出貓; 兄長被老父狂劈千多刀至死".

好咧, 於是急召當時人應訊.
********************

"你點解出貓?" 兄長懶嚴正義詞地問.
"唔記得."
"你都已經讀中一, 點解唔記得?"
"唔記得寫手冊" - 主角手冊登場
"點解唔記得寫手冊?"
"因為無抄落手冊"

屌佢, 去到呢個位兄長已經想笑出黎. 佢忍燃住, 繼續.

"點解無抄落手冊?"
"因為唔記得抄"

屌你, 咁就已經 Loop 左一次 (波兒波兒波兒魚兒小寶貝~~~).

"咁點解唔記得抄?"
"因為無睇到黑板" Thank god, 終於有新人物黑板先生出現, 唔使再 loop 落去.

"點解老師寫黑板你無抄低?"
"因為唔記得抄".

夠咧, 屌你! 再問落去都無意思.

********************
"咁默d 乜? 你點出貓?"
"詩...八句, 每句七個字, 一人背幾句"

原來 甲同學背四句 (屌你! 背撚到四句就好心背埋另外四句拉!); 老弟與 乙同學每人兩句.

"咁老師點發現你出貓?"
"我拎本書出黎睇"

兄長心諗 "??? 屌你呀, 背兩句都背唔到?"

"既然一人背幾句, 點解仲要拎書出黎?"
"默書個陣, 唔可以拎轉頭望後面本默書簿"

嘩!!! 屌你呀!!! 兄長真係差d 忍唔撚住笑左出黎呀!!

"乜你出貓之前無諗過, 默書個陣係唔可以周圍望嫁咩? 乜你以為默書個陣好似上 PE 堂咁周圍郁嫁咩?"
"er...."

好咧, 呢d 問題無答案. 而且再問落去, 兄長真係會笑左出黎.

********************
"好咧. 既然你要出貓, 即係唔識首詩. 你同我抄 200 次拉."

老弟瞳孔放大一億倍, 無奈又要屈服於兄長的淫威下.

"好咧, 讀一次首詩黎聽下"

"...... ...... ...... ..... 佛跳牆..... ..... "

兄長當時替老頭抄寫別的報名表中, 未有為意.

"再讀一次"
"...... ...... ...... ..... 佛跳牆..... ..... "

佛跳牆? 兄長心想, 這首新詩的作者也夠奇怪, 寫詩也想著吃.

"好咧, 讀埋呢次, 罰抄 100 次就算咧."
"...... ...... ...... ..... 佛跳牆..... ..... "

兄長越想越覺得不對勁. 這不是新詩, 詩的意境也和食沒有什么關係.
好地地點解會有 "佛跳牆" 走出黎?

於是一手搶去老弟課本... 一看.... 他終於忍唔住, 要衝入廁所爆笑了...

********************
<村行 王禹>
馬穿山徑菊初黃,信馬悠悠野興長。
萬壑有聲含晚籟,數峰無語立斜陽。
棠梨葉落胭脂色,蕎麥花開白雪香。
何事吟餘忽惆悵?村橋原樹似吾鄉。

* * *
Thanks Relgitsjg !

3 comments:

小瓶子 said...

做兄长真难哦, 真系好难忍笑.

卡臣 said...

哈哈哈哈哈哈

oz said...

呢個真係勁好笑,而且創意無限!

 
Clicky Web Analytics