Friday, February 13, 2009

13/2 金手指 - 歐洲賓架點呃港女

"不 過 孫 柏 文 知 道 , 面 對 金 融 海 嘯 港 女 可 能 夢 碎 , 因 為 賓 架 不 再 風 光 。 不 過 就 算 金 融 海 嘯 , 根 據 blogger 朋 友 beatster 供 料 , 原 來 港 女 仲 未 放 棄 ..."

生果報全文
C+原文

我有回應架,等我呀!

Lastly,
Thanks Shuen!

3 comments:

passer-by said...

兩位真的很痴纏

講少陣對方都唔得
:)

Anonymous said...

等緊你個回應yoyoyo

C+ said...

RE: Passer-By
Haha, Thanks! =)

RE: Anon
Stay tuned then :)

 
Clicky Web Analytics